Sistem eSPEK

Sistem Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat (eSPEK) digunakan bagi tujuan untuk memudahkan serta menyelaras permohonan Pemangkuan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) dan Kali Kedua (TBK2) bagi pegawai dari skim Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Bukan Gunasama dan Gunasama (bagi urusan kenaikan pangkat TBK1 dan TBK2) di Kementerian Kerja Raya. Melalui sistem ini, bukan sahaja permohonan dapat dikemukakan dengan lebih cepat, urusan kenaikan pangkat jua dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, efisien dan sistematik.


Sila tambahkan domain email @kkr.gov.my selepas nama email pegawai/kakitangan.

Hubungi Kami

Cawangan Pengurusan Prestasi dan Kemajuan Kerjaya (CPPKK)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia(BPSM)
Kementerian Kerja Raya
Tingkat 14, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur

Telefon: 603 8000 8000
Faks: 603 2711 8346

Mastura Binti Abdullah Ketua Penolong Setiausaha 03-27714904 masturaabdullah
Yuslinda Binti Mat Yunus Penolong Setiausaha 03-27714903 yuslindamy
Azila Binti Adnan Penolong Pegawai Tadbir 03-27714967 azila

Talian Urusetia Untuk Dihubungi

Elektrik & Senibina Rahaza Binti Nazir Pembantu Tadbir (P/O) 03-27714985 rahaza
Awam Norhidayah Binti Zainol Abidi Pembantu Tadbir (P/O) 03-27714996 norhidayah
Mekanikal & Ukur Bahan Zulfikri Bin Arshad Pembantu Tadbir (P/O) 03-27714929 zulfikri
Pembantu Kemahiran,Perkhidmatan Gunasama TBK1 & TBK2, Nor Azlin binti Zulkipeli Pembantu Tadbir (P/O) 03-27714983 norazlin
Kumpulan Pelaksana Gred 2-16

Talian Teknikal Sistem Untuk Dihubungi

Nor Azerin Mohammad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-27715060 azerin
Puan Zalina Mohamed Fauzi@Jazuli Pegawai Teknologi Maklumat 03-27715045 zalinamf